31

August

ร้านส้มตำป้าจิราพร

ที่อยู่: 
หน้าปากทางเข้าอังเกต  หมู่ที่ 1   ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่   โทร.091-6320296   ราคาเริ่มต้น 30 – 40 บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 1