All News Events By Month

17

February

โครงการครอบครัวอบอุ่น ภายใต้กิจกรรมโครงการกีฬาสัมพันธ์วันครอบครัว ประจำปี 2556

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการครอบครัวอบอุ่น ภายใต้กิจกรรมโครงการกีฬาสัมพันธ์วันครอบครัว  ประจำปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17  กุมภาพันธ์   2556   ณ ลานสนามหญ้าหน้าบ้านทอฝัน