1

September

นางจันดี ธรรมปัญญา

ที่อยู่: 
เลขที่   49/5  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50000 (น้ำสมุนไพร – อาหารตามสั่ง     ราคาเริ่มต้นที่ 30  -  35  บาท /จาน   น้ำแก้ว 15  บาท )
หมู่ที่: 
หมู่ 4
หมายเลขโทรศัพท์: 
083-2003679