1

September

ร้านก๋วยเตี๋ยวปลา อัน อัน

ที่อยู่: 
หมู่ที่  3   ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่: 
หมู่ 3
หมายเลขโทรศัพท์: 
085-7160019 , 081-0341234