1

September

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้างอ ( นางศรีวรรณ หลวงธุ)

ที่อยู่: 
หมู่ที่ 3   ตำบลหนองป่าครั่ง     อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่: 
หมู่ 3
หมายเลขโทรศัพท์: 
081-5308600