31

August

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา สูตรโบราณ

ที่อยู่: 
หมู่ที่ 1  ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ราคาเริ่มต้น  30  -35   บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 1