31

August

ร้านขนมจีนแม่อ้วน

ที่อยู่: 
ร้านขนมจีนแม่อ้วน   ( ปากทางเข้าอังเกต )   หมู่ที่  1    ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม่    ราคาเริ่มต้น  20 – 30   บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 1