1

September

ร้านข้าวแกง อาหารตามสั่ง

ที่อยู่: 
นางสมศรี    กิติลักขณา หมู่บ้านสุรพลนิเวศน์   หมู่ที่  7 ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่  ราคา 20-30 บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 7
หมายเลขโทรศัพท์: 
086-5002968