31

August

ร้านครัวป้าน้อย

ที่อยู่: 
ร้านครัวป้าน้อย   ( ตรงข้ามหอพักฟ้าคราม )  หมู่ที่ 1    ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่    ราคาเริ่มต้น  40  -  60  บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 1