1

September

ร้านจำหน่าย วัตถุมงคล

ที่อยู่: 
ร้านจำหน่าย  วัตถุมงคล  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  เครื่องรางของขลัง  ธูป  กำยาน  เครื่องบูชา   (ผู้ประกอบการ นายพรพิฆเนศ   อมรินแสงเพ็ล)   สถานที่ตั้ง  133  ม.4  ถ.เชียงใหม่ – ลำปาง    ต.หนองป่าครั่ง   อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
หมู่ที่: 
หมู่ 4
หมายเลขโทรศัพท์: 
(053) 304028 , (086) 4313125