1

September

ร้านป้าหนุ่ย

ที่อยู่: 
ส้มตำ – รวมมิตร (นางพรทิพย์       ตัธนาวนิชกุล )  หมู่ที่  7   ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่  ราคา  30 – 40 บาท  
หมู่ที่: 
หมู่ 7
หมายเลขโทรศัพท์: 
086-9216772