31

August

ร้านส้มตำ + ไก่ย่าง + ขนมจีน

ที่อยู่: 
ร้านส้มตำ +  ไก่ย่าง   + ขนมจีน   ( คุณศิริยา   ศรีบุญเรือง ) หมู่ที่ 1   ตำบลหนองป่าครั่ง    อำเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่  ราคาเริ่ม  25  -  40  บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 1
หมายเลขโทรศัพท์: 
084-5044911