1

September

ร้านหมูกระทะอุดมสุข

ที่อยู่: 
หมู่ที่ 6  ตำบลหนองป่าครั่ง    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   ราคา  124   บาท  /ผู้ใหญ่   , เด็ก ราคา  84  บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 6