31

August

ร้านอาหารบี่เฮียงโภชนา

ที่อยู่: 
รับทำอาหารกล่อง / อาหารบุฟเฟ   หมู่ที่ 1   ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม่  ราคา  50  -90  บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 1
หมายเลขโทรศัพท์: 
053-105337, 085-0419535