1

September

ร้านอาหารเจ๊เล็ก

ที่อยู่: 
ร้านอาหารเจ๊เล็ก   (ก๋วยเตี๋ยว + อาหารตามสั่ง)  ติดกับ  S one    ตรงข้ามเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง   ราคา  25 – 30  บาท
หมู่ที่: 
หมู่ 7