1

September

ศูนย์สาธิตและจำหน่ายขนมอบบ้านคุณเป้า

ที่อยู่: 
หมู่ที่  6  ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่: 
หมู่ 6
หมายเลขโทรศัพท์: 
085-0359870