1

November

เชียงใหม่พัฒนอนันต์วงค์

ที่อยู่: 
จำหน่ายเครื่องเงิน คุณภาพส่งออก  PATANAANANWONG.CO.,LTD    62/10 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง  ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ tel.6653126125  fax.66 53 126 121  www.patanaanunwong.com
หมู่ที่: 
หมู่ 7
หมายเลขโทรศัพท์: 
6653126125-6