หมู่ 2

หมู่ 2

หมู่ที่  2   ตำบลหนองป่าครั่ง    อำเภอเมืองเชียงใหม่  ...
หมู่ที่ 2   ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่...