หมู่ 3

หมู่ 3

ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง   ราคา  30 – 35  บาท
( นายดำรงค์เกียรติ์      สง่างามจิตร  )  หมู่ที่  3 ...
โทร. 053 – 117225
สาขา 1   (นางจิรนันท์      สง่างามจิตร)  หมู่ที่  3...
โทร. 084-6162735
หมู่ที่  3   ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่   ...
โทร. 085-7160019 , 081-0341234
หมู่ที่ 3   ตำบลหนองป่าครั่ง     อำเภอเมืองเชียงใหม่  ...
โทร. 081-5308600
นายสมศักดิ์    แดงสด  หน้าโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  ...
โดยคุณสมปอง  สุภิสิงห์    หมู่ที่  3  ตำบลหนองป่าครั่ง ...
โทร. 053-3047823