หมู่ 6

หมู่ 6

หมู่ที่ 6  ตำบลหนองป่าครั่ง    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ...
หมู่ที่  6   ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่    ...
โทร. 053-305123
หมู่ที่  6  ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 085-0359870
หลัง SEVEN  อาหารตามสั่ง  ตำบลหนองป่าครั่ง   อำเภอเมืองเชียงใหม่...