25

August

ร่วมออกร้านกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.เชียงใหม่

งานของดี 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ.สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่